diumenge, 24 de febrer de 2013

Hort intergeneracional


NOM DEL PROJECTE

FEM ARRELS   Hort Intergeneracional

OBJECTIU PRINCIPAL

L'objectiu principal d'aquest projecte és fomentar la participació de les famílies a la nostra escola, i apropant els infants a l'hort en conjunció dels pares i avis.  

La implicació de les famílies en l'escola, la relació amb altres institucions de la ciutat, la sostenibilitat, el foment de relacions intergeneracionals i la creació de xarxes d'intercanvi, són algunes de les característiques que el defineixen. 

ALTRES OBJECTIUS 

1.     Millorar la participació de les famílies en activitats educatives organitzades des de l'aula i incloses en el PAC. 

2.     Potenciar l'intercanvi intergeneracional entre la 3a edat, els nens i nenes de l'escola i les seves famílies. 

3.     Establir col·laboracions entre l'escola i altres entitats de la ciutat. 

4.     Potenciar valors com el respecte, la col·laboració i l'ajuda mútua desinteressada.  

5.     Motivar les famílies per implicar-se en l'AMPA de l'escola.

METODOLOGIA 

A partir de la cessió de l'espai per a l'hort sostenible a la Fundació Privada Llar Sant Josep s'establiran una sèrie d'activitats per tal d'engegar el seu funcionament i manteniment periòdic. 

Seran les tutores del curs les que programaran les activitats segons les competències bàsiques que es vulguin treballar des del grup-classe.  


Un cop pensades les possibles sessions, en reunió de coordinació  Escola, AMPA i Llar Sant Josep s'ajustaran les activitats per tal que tan les famílies de l'escola com els residents quedin vinculats a les activitats proposades.
ACTIVITATS


1.     Preparar l'hort per a conrear verdures. Inclou trasplantar les herbes aromàtiques que hi ha al terreny i preparar la terra per acollir el primer planter.

2.     Retolar els diferents espais de l'hort.


3.     Fer la inauguració oficial de l'hort comunitari.

4.     Fer el manteniment de l'espai (regar, males herbes, .....).

5.     Preparar la zona per al compostatge.

6.     Organitzar les xerrades informatives sobre alimentació i sostenibilitat, en coordinació amb els professionals de "El Gust de Gavà".


7.     Organitzar els tallers de cuina amb productes de l'hort.

 AVALUACIÓ 

L'avaluació continuada del projecte es farà per part de les quatre entitats (AMPA, Escola Pedagogium Cos, Fundació Privada Llar Sant Josep i Cooperativa El Gust de Gavà), així com els destinataris de les activitats: alumnes, famílies i avis i àvies. 

Es faran servir qüestionaris de satisfacció i es buscaran espais de xerrades intergeneracionals per tal de recollir suggeriments i propostes de noves activitats que responguin als interessos de totes les persones participants.

Es realitzarà també una avaluació dels professionals i altres persones implicades en aquest projecte: AMPA, Escola i Fundació Privada Llar Sant Josep. 

DESTINATARIS DE L’ACTIVITAT/PROJECTE 

Aquest projecte, impulsat per l'AMPA de l'escola i en col·laboració amb la Fundació Privada Llar Sant Josep, està destinats als nens i nenes de l'escola, a les seves famílies, als residents, usuaris i familiars de la Llar Sant Josep.

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS  

2 grups de 2n de Primària (50 alumnes) i 2 grups de 3er. ESO ( 60 alumnes), i el grup d'avis i àvies amb un grau mitjà-alt d'autonomia (20 persones). Els professionals implicats són 2 mestres de Primària, 2 mestres de ESO, 2 educadores socials, una psicopedagoga i pares i mares de l'escola.


DATES:
febrer-juny 2013                     
                   
LLOC DE REALITZACIÓ:
Espai per a hort cedit a la Llar Sant Josep de Sant Boi de Ll.
HORARIS:
Matí i tarda. A convenir.

INGRESSOS DE L’ACTIVITAT/PROJECTE

El nostre projecte no disposa d’ingressos econòmics ja que s’intenta finançar amb la crida a la cooperació entre entitats i ajuts de l’Ajuntament (subvenció), per tal que les despeses puguin cobrir-se.  

Volem aprofitar la presència en les xarxes socials (Facebook) de les entitats implicades en aquest projecte per tal de seguir l’evolució de l’hort i fer la difusió de les activitats que se’n derivin del seu ús (a l’escola (Bloc), en general, o dins l’aula o dins la Llar d’avis i àvies, en particular).

Els guanys que hi puguin haver són productes ecològics que serviran per realitzar diferents tallers que impliquin els nens i nenes i les seva famílies de la nostra escola amb els avis i àvies de la Llar Sant Josep i els seus familiars directes. Per exemple:  el taller educatiu sobre l’alimentació “Productes de temporada” i el taller de cuina “Amb les mans a la massa”. 

Comptem amb el compromís dels membres de la Cooperativa Agrícola Gust de Gavà (membres del Parc Agrari del Baix Llobregat) per tal de realitzar, de manera desinteressada, alguna de les sessions educatives que s’inclouen en aquest projecte. Aquesta cooperativa està arrelada a la nostra ciutat ja que disposa d’una parada de productes en el Mercat de Pagès que es celebra els divendres a Sant Boi. També es buscaria la implicació de la pagesia local a través de contactes amb el mateix Parc Agrari. 

CONTINUÏTAT DEL PROJECTE

Aquest projecte tindrà continuïtat en el temps, a curt termini, ja que hi ha un compromís, de totes les parts, per tal que funcioni durant el curs escolar d’octubre a juny en successius anys.

A llarg termini, s’estudiarà la possibilitat d’ampliar la zona de conreu. 

OBSERVACIONS

El projecte ha estat dissenyat i coordinat per tres professionals que representen a les tres institucions: Albert Gil Torres (AMPA), Celsa Fernández Montes (mestre Escola Pedagogium Cos), Elisa Fernández (psicopedagoga Fundació Privada Llar Sant Josep) .

1 comentari: